MUTIARA KATA |  LOG MASUK  |  MUAT TURUN  |  HEBAHAN KPM  |  HEBAHAN JPN  FB@MAHSURI

Wednesday, September 19, 2018

Tema Hari Guru

 National Teacher Day

 TEMA-TEMA HARI GURU

( 1972 - 2018 )

Tema Tahun
Guru Pemacu Transformasi Pendidikan 2018
Guru Pembina Negara Bangsa 2017
Guru Pembina Negara Bangsa 2016
Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak 2015
Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi 2014
Guru Malaysia: 1Aspirasi, 1Agenda 2013
Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara 2012
Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara 2011
Guru Pembina Negara Bangsa 2010
Guru Pembina Negara Bangsa 2009
Guru Cemerlang Negara Terbilang 2008
Guru Penjana Modal Insan Gemilang 2007
Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan 2006
Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan 2005
Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan 2004
Guru Berkualiti Aspirasi Negara 2003
Guru Berkualiti Aspirasi Negara 2002
Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama 2001
Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan 2000
Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang 1999
Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama 1998
Guru Bestari Sekolah Bestari 1997
Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia 1996
Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan 1995
Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan 1994
Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan 1993
Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan 1992
Ke Arah Pendidikan Cemerlang 1991
Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera 1990
Guru Pembina Budaya Ilmu 1989
Guru Pengasas Budaya Membaca 1988
Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan 1987
Pendidikan Teras Nasionalisme 1986
Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan 1985
Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan 1984
Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan 1983
Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu 1982
Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat 1981
Pendidikan Teras Perpaduan Negara 1980
Murid Sejahtera Negara Jaya 1979
Guru Pembentuk Generasi Akan Datang 1978
Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan 1977
Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan 1976
Guru dan Pembangunan Negara 1975
Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi 1974
Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan 1973
Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara 1972
Facebook ®

Penafian : SMK MAHSURI tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

Paparan Terbaik : Laman web ini sesuai dipapar menggunakan pelayar internet versi terkini dengan resolusi 1024 x 768 dan ke atas.

Hak Cipta Terpelihara © 2018 : SMK MAHSURI 

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Tuan Pengetua, SMK MAHSURI.

Dasar Privasi
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Maklumat yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari Portal ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Cookies
Cookies yang dihasilkan oleh pelayan web hanya akan digunakan untuk mengumpul maklumat bagi mengenal pasti layaran anda yang akan datang. Cookies ini tidak akan merekodkan data secara kekal dan ia tidak juga disimpan di dalam pemacu keras komputer anda. Ia akan terus dipadam sebaik sahaja anda meninggalkan Portal ini.

Pautan kepada Laman Web yang Lain
Portal ini mempunyai pautan ke laman web agensi Kerajaan dan agensi bukan Kerajaan. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk Portal ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan Portal ini mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan. 

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Kemaskini Terakhir : 23 September 2018.